خداوند را در معرض سوگندهاى خود قرار ندهید

در وسائل: (کتاب أیمان) باب «کراهت سوگند راست» از ابى ایوب خزاز روایت شده که از حضرت صادق (ع) شنیدم میفرمود: سوگند بخدا یاد نکنید، چه راستگو باشید و یا دروغگو، زیرا خداوند با عزت و جلال میفرماید: وَ لا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَیْمانِکُمْ (خداوند را در معرض سوگندهاى خود قرار ندهید).

و نیز در همان کتاب: باب «انعقاد سوگند بر فعل واجب و ترک حرام» از زراره از حضرت باقر (ع) روایت شده که فرمود: هر سوگندى که بر امرى یاد نمائى که در آن براى تو نفعى در امر دین یا دنیا باشد پس چیزى بر تو در آن سوگند نباشد (یعنى کفاره قسم لازم نیست) و همانا کفاره (سوگند) بر تو لازم مى‏شود در موردى که در گناه و نافرمانى خدا سوگند یاد کرده باشى که آن را بجاى نیاورى سپس مرتکب آن بشوى.

 

 

 

/ 0 نظر / 9 بازدید